Služby

Individuální a párové konzultace 

 • pomoc při zvládání osobních problémů (individuální terapie)
 • pomoc při řešení partnerských problémů a krizí (manželská, párová terapie, problémy navazování partnerských vztahů, rodinná terapie)
 • mediace řešení problémů v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci
 • podpůrná psychoterapie při zvládání a prevenci somatických onemocnění (viz texty)

Termín konzultace je vždy nutno dohodnout předem.

Skupinová terapie (ve spolupráci s Mgr. Lubomírem Smékalem, Olomouc)

 • skupiny osobního rozvoje (především rozvoj vlastních možností řešení problémů, které nás trápí a komplikují nám život)
 • skupinová terapie
 • výcvikové skupiny zaměřené na získání specifických sociálních dovedností (například navazování a udržení si partnerských vztahů, umění sebeprosazování a sebeprezentace...)
 • podpora samořídících skupin

Mediace (akreditovaný mediátor)

Akreditace u Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení a u České andragogické společnosti

Mimosoudní řešení konfliktů:

 • v oblasti rodinných a sousedských vztahů
 • konflikty související se svěřením dětí do výchovy, s výchovou dětí (kontakty dětí s rodiči) v průběhu manželství, v době rozchodu (rozvodu) manželství a po rozvodu rodičů
 • problémy vztahující se k majetkovému vypořádání manželů
 • spory v oblasti majetkové aj.

Supervize

 • supervize v sociální oblasti
  - individuální
  - skupinová