PhDr. Ludmila Piňosová           

V r. 1973 absolvovala na dnešní Masarykově univerzitě v Brně jednooborovou sociologii spolu s fakultativní filmovou vědou. V tehdejší společenské situaci bylo dosti obtížné se v těchto oborech uplatnit a udržet si přitom svůj hodnotový postoj, věnovala se tedy založení rodiny a péči o děti. Po skončení mateřské dovolené v r. 1978 pracovala v hudební redakci v brněnském rozhlase. V letech 1980-1988 se na tehdejším Jihomoravském krajském národním výboru stala metodikem pro práci s dysfunkčními rodinami a poté krajským kurátorem pro mladistvé s hrdým titulem krajský psycholog-sociolog.

V roce 1989 nastoupila do Manželské a rodinné poradny v Brně, kde pracovala až do r. 2013. V letech 1990-1992 absolvovala specializační postgraduální studium realizované Psychologickým ústavem filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru manželské a rodinné poradenství. 

Ve své práci je orientována převážně satiterapeuticky. Výcvik v satiterapii, která v sobě spojuje kreativně prvky západní psychologie s východní filozofií a praxí, absolvovala v prvním otevřeném cyklu u dr. Mirko Frýby v letech 1993-1996. Má za sebou i pětiletý výcvik v psychoanalyticky zaměřené skupinové terapii u dr. Jiřího Kocourka a řadu dalších seminářů, workshopů, kurzů a výcviků menšího rozsahu.

V současnosti již má privátní praxi, věnuje se individuální, partnerské a vztahové problematice. Skupinovou terapii vede spolu s koterapeutem Mgr. Lubomírem Smékalem. Po absolvování výcviku v mediaci v r. 2010 se věnuje i rodinné mediaci. Působí také jako supervizor v oblasti pomáhajících profesí a nadále spolupracuje s Manželskou a rodinnou poradnou v Brně. Věnuje se rovněž lektorské činnosti v uvedených oblastech, je dlouholetou redaktorkou internetporadny v oboru psychologické poradenství (www.iporadna.cz).