Ceník

Jednorázová individuální konzultace (1 hodina) ...................................... 600,- Kč
(Při opakovaných setkáních nebo v případě obtížné ekonomické situace klienta možná sleva)
 
Párová nebo rodinná konzultace ........................................................... 800,- Kč
 
Skupina osobního rozvoje (10 - 20 setkání po 3 hodinách) ...................... 100,- Kč
(za 1 hodinu)
 
Supervize individuální (45 minut) ................................................. 400 - 700,- Kč
(dle podmínek zadavatele)
 
Supervize skupinová ................................................................ 700 - 1 100,- Kč
(dle podmínek zadavatele)
 
Mediace (za každou započatou hodinu) ...................................... 800 - 1 000,- Kč
(o uvedenou částku se dělí všichni účastníci mediace)